Полезно и интересно

споделено от Любомира

Полезно

Опознай своето тяло, за да го обикнеш

Опознайте своето тяло, за да предусещате  всички промени в него!

Човешкото същество е устроено така, че всичко, което се извършва в него, всяка най- малка промяна, всяко вътрешно движение задължително дава знак за себе си. Сигнализира, известява информира и предупреждава. Човек цял живот, всяка минута, всеки миг живее насаме със себе си, със собственото си същество – телесно и духовно и е длъжен преди всичко друго да опознае себе си. Това е условие за живот…. Човекът започва  от една клетка (от едно зрънце), в което сякаш е проектиран цял. От това зрънце се развиват всичките му органи в жива, постоянна връзка помежду си, която изразява постоянното им „осведомяване” един от друг. Това осведомяване е неотложно и „съпропорционално” на причината , която го предизвиква. Ние хората трябва да се научим да различаваме всички промени в себе си, всички усещания, колкото и да са слаби или невинни. Всяка новост в настроението ни. Защото нищо в този стресиращ ни свят и в това забързано ежедневие, не става без причина. В него владее великият  по справедливост и силата си „закон за причината и следствието“ Всяка болест, преди още да се превърне в такава, неизбежно напомня за себе себе си – издава я засегнатия орган на нашето тяло. Нека през тази 2012 г. да се научим ние преходните и земни хора зорко да улавяме и разшифроваме тези „златни“ сигнали, защото те са като камбанен звън за тревога …. Защото това е жезнеспасително за нас всички ни!

Google+ Comments

Tagged:

You Might Also Like