Полезно и интересно

споделено от Любомира

Орлин Алексиев, СОПФ и зелената система на София

Орлин Алексиев – общински съветник в Столичния общински съвет и председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) говори пред медиите за значението на зелената система в град София и начините, по които Столична община работи за облагородяването ѝ.

Но преди да навлезем в цифрите и детайлите, които той предостави на журналистите, бих искал да разгледаме значението на зелените системи в градовете като цяло.

Всъщност през последните години се наблюдава тенденцията все повече хора да предпочитат градовете за свое постоянно местожителство. А те, като териториални единици, са изключително удобни за работа, образование, развитие, лесен достъп до здравеопазване и прочие. Тази силна урбанизация обаче, застрашава качеството на въздуха и средата на живот в градовете. Ето защо грижата за зелената система е от ключово значение за развитието на един съвременен град.

За Столична община устойчивото екологично развитие и опазването на околната среда в градски условия са приоритет и включват изпълнение на конкретни мерки за постигане на тези цели, в това число управление на отпадъците и повишаване на ефективността от преработката на градския битов и зелен отпадък, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване и повишаване на зелената система на града и др.

В интервю за медиите, Орлин Алексиев уточни, че Специализираният общински приватизационен фонд също оказва финансова подкрепа за подобряване екологичната обстановка в града. За периода 2015-2019 г. са инвестирани над 4,5 млн. лева в няколко приоритетни направления – за обновяване и реконструкция на паркови пространства и алеи, за озеленяване на квартални пространства,  за засаждане на растителност и др.

Съветът за управление на СОПФ подкрепя рационални и полезни инициативи, целящи подобряване на еко-условията в милионния град. Една от тях е продължаване на залесяването на градски територии, които по една или друга причина са били засегнати от човешката дейност като отпуснатите пари за засаждане на над 20 000 млади дръвчета и обособяването им в паркови среди в р. Кремиковци – на стойност малко над 228 хил. лева, допълни още Орлин Алексиев.

Предоставени са средства за обновление на Южен парк – подхода към от бул.“Гоце Делчев“ – 1,0 млн. лв. и за ремонт на алеи 1,2 млн. лв,  за възстановяване на розариум и ремонт на алеи в Борисова градина – 1,2 млн. лв. и цялостна реконструкция на Северен парк в  р. „Надежда” – 1,2 млн. лв., уточни още Орлин Алексиев.

Част от средствата, разходвани с екологична цел, са за озеленяване на квартални градинки и междублокови пространства, като например в р. “Изгрев”, независимо, че това е в задълженията и правомощията на кметовете на райони.

Google+ Comments

Tagged:

You Might Also Like