Полезно и интересно

споделено от Любомира

… ме прави по-силен

Има един популярен израз който гласи “Това, което не ме убива, ме прави по-силен”. И когато говорим за неща, които не са свързани със здравето, това определено важи с пълна сила. Трудно е да твърдим същото, за здравословните проблеми, които не са ни убили, но продължават да ни пречат на пълноценното съществуване.

Тук ще говорим примерите, които не са свързани със здравето. Онези удари на Живота, които не карат да се чувстваме зле, непълноценни и толкова долу в еволюцията, че направо ни се иска да не се бяхме раждали. Тези моменти са полезни, защото ни показват, че човек може да премине през всичко. Трудни са, но преминаването през тях е сигурен знак за това, че сме пораснали. За това, че сме изградили характера си още повече, че можем да кажем с гордост, че благодарение на тази случка сега сме станали по-добри хора.

Това са силни думи, които може би важат в голям процент от случаите, но има и едни такива моменти, в които хората се губят. Трудно намират пътя, за да излязат от неприятната ситуация, а за да го направят възможно най-бързо, престъпват моралните си ценности, което ги променя, белязва и загубва още повече.

Така че – наистина ли това, което не ни убива, ни прави по-силни?

Google+ Comments

Tagged:

You Might Also Like