Полезно и интересно

споделено от Любомира

упражнения въщи

Полезно

Основна грижа за тялото е да му осигуряваме необходимото движение. Много от съвременните професии са свързани предимно с работа в офис, което неизбежно води до обездвижване, ако не се вземат нужните мерки. Най-често оправданиията за отказ от тренировка са: нямам…