Полезно и интересно

споделено от Любомира

По физиогномиката ще ги познаете

Чували сте израза На лицето му е изписано, нали? Той означава, че може да познаем емоцията или характера на някого само по чертите на лицето му. Буквално. Това явление се нарича физиогномика и най-общо казано изучава връзката между външния вид на човека и неговия характер, личност и дори здраве. Според тази теория формата и размерът на различните части на лицето могат да предоставят ценна информация за човек, която може да се използва в много области на живота.

История на физиономията
Физиогномиката е древна наука, която изучава външните черти на лицето и връзката им с личността. Тя е била популярна още в миналото в китайската култура, древен Рим и Гърция, където философите и мъдреците вярвали, че чертите на лицето могат да отразяват характера и способностите на човека.

Днес физиогномиката не се приема за научна дисциплина, но нейните принципи все още се използват в много области, включително бизнес, медицина и дори психология.
Как работи физиогномиката

Физиогномиката се основава на предположението, че формата и размерът на различните части на лицето отразяват характера на човека. Например, очите могат да показват емоционалност и енергия, докато носът може да показва упоритост и решителност.
За да анализират лицето, физиономистите използват специални таблици и графики, които помагат да се определи съответствието между различните черти на лицето и характеристиките на личността. Те могат също да използват данни за височина, тегло, пропорции на тялото и други физически характеристики.

Физиогномиката в бизнеса
В бизнеса физиогномиката може да се използва за анализ на личните качества и способности на кандидатите за свободни позиции. Например, когато набирате ръководители или търговци, може да обърнете внимание на формата на очите, носа и устата, което може да показва емоционална стабилност, решителност и комуникативни умения.

Важно е обаче да запомните, че физиономията не е научна дисциплина и не бива сляпо да й се доверявате.

Google+ Comments

Tagged:

You Might Also Like